Golba Jan, Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego - istota działań, planowanie oraz organy właściwe do działania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualny
Autor:

Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego - istota działań, planowanie oraz organy właściwe do działania

W artykule autor podejmuje kwestie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego, na wypadek wystąpienia zagrożeń wymagających podjęcia szczególnych działań zwłaszcza ze strony organów administracji publicznej i Sił Zbrojnych RP w sytuacjach, które nie spełniają przesłanek do wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych np. stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX