Golba Jan, Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego - finansowanie podejmowanych zadań, wykorzystanie sił zbrojnych i przeciwdziałanie terroryzmowi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualny
Autor:

Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego - finansowanie podejmowanych zadań, wykorzystanie sił zbrojnych i przeciwdziałanie terroryzmowi

W komentarzu autor podejmuje kwestie związane z finansowaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, uprawnienia szczególne organów administracji państwowej, a także analizuje możliwość użycia sił zbrojnych w sytuacji kryzysowej, jak również obowiązki jednostek samorządu terytorialnego z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX