Twarowski Adam, Zarządzanie jakością w szpitalu krok po kroku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zarządzanie jakością w szpitalu krok po kroku

Zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczenia usług jest z jednej strony obowiązkiem podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, przy przestrzeganiu szeregu wymagań co do:

1)

kwalifikacji personelu medycznego, czasu pracy,

2)

sprzętu (aparatury medycznej), stosowanych wyrobów medycznych i leków,

3)

pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.

Z drugiej strony – wdrożenie i przestrzeganie określonych rozwiązań w zakresie zapewnienia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych pozwala zmniejszyć ryzyka prawne działalności medycznej (odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu niewłaściwego leczenia – w tym błędów medycznych, powikłań, zakażeń szpitalnych, naruszenia praw pacjenta), które z istoty rzeczy generują koszty i straty dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (straty finansowe, ale i straty wizerunkowe), a także mogą rzutować na przyszłość tego podmiotu, np. poprzez utratę klientów, szans rozwoju.

Wdrożenie systemów...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access