Ratajszczak Artur, Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Komentarz w sposób jasny i przystępny omawia problematykę związaną z działalnością zarządu we wspólnocie mieszkaniowej, tj. m.in. kwestie dot. wyboru zarządu, składu osobowego, jego obowiązków oraz kompetencji. Publikacja uwzględnia najnowsze orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Komentarz uwzględnia zmiany wprowadzone przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustawy jak również kwestie związane z zaistniałą obecnie sytuacją i zagrożeniem epidemicznym związanym z wirusem SARS-CoV-2.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX