Mariański Adam, Zarząd sukcesyjny – wątpliwości w podatkach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Zarząd sukcesyjny – wątpliwości w podatkach

W dniu 25.11.2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Stanowi ona odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie praktyki w zakresie stworzenia regulacji umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie prawnym barierom w sprawnym przekazaniu przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną na wypadek śmierci przedsiębiorcy. Ustawa odnosi się zarówno do podmiotów działających w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, jak również do wspólników spółek cywilnych.

Niewątpliwie stan regulacji sprzed wejścia w życie omawianej ustawy stanowił przeszkodę dla sprawnego przejęcia biznesu zarówno w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jak również na wypadek zaistnienia zdarzeń o charakterze nagłym i losowym. Szereg komplikacji powstawał również na gruncie niedostatecznego uregulowania kwestii odnoszących się do sukcesji podatkowej.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wprowadziła szereg nowych instytucji, takich jak przedsiębiorstwo w spadku czy zarząd sukcesyjny. Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy, wprowadzenie do systemu prawa wskazanych instytucji, determinuje szereg zmian także w zakresie prawa podatkowego. Mają one istotne znaczenie dla efektywnego rozwiązania problemu sukcesji podatkowej w obrębie przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy – osoby fizycznej. Warto skupić się na zmianach w zakresie ustaw podatkowych i odpowiedzieć na pytanie, czy są one wystarczające i kompletne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX