Zawadzka-Filipczyk Paulina, Zarząd sukcesyjny - po śmierci pracodawcy stosunek pracy nie wygaśnie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Zarząd sukcesyjny - po śmierci pracodawcy stosunek pracy nie wygaśnie

Obecnie przepisy przewidują możliwość zachowania ciągłości umów o pracę pomimo śmierci pracodawcy będącego przedsiębiorcą. Jakie są skutki ustanowienia zarządu sukcesyjnego w sferze prawnopracowniczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX