Król Arkadiusz, Mania Marcin Jan, Zarząd majątkiem wspólnym – zgoda małżonka na czynność prawną i konsekwencje jej braku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Zarząd majątkiem wspólnym – zgoda małżonka na czynność prawną i konsekwencje jej braku

Komentarz poświęcony jest omówieniu zasad zarządu majątkiem wspólnym. Wskazano w nim reguły ogólne zarządu, z uwzględnieniem samodzielności małżonków dokonywaniu czynności. Opisano również czynności prawne dla ważności, których potrzebna jest zgoda drugiego małżonka. Wskazano sposób w jaki zgoda może zostać wyrażona oraz konsekwencje prawne braku zgody dla dokonywanej czynności. W sposób szczególny potraktowano podejmowanie czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez jednego z małżonków, a także czynności mające za przedmiot rzeczy ruchome i prawa majątkowe. Dalej, opisano reguły zarządu majątkiem jakie obowiązywały przed dniem 20 stycznia 2005 r. oraz sposoby w jakich jeden z małżonków może zostać pozbawiony zarządu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX