Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zapłata należności na rachunek nieujęty w wykazie podatników VAT, a nieprzekazanie przez bank informacji o przeznaczeniu rachunku

Przepisy ustaw podatkowych sankcjonują dokonanie zapłaty należności na rachunek inny niż ujęty w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista podatników VAT). W takiej sytuacji znajdują zastosowanie przepisy ustaw o podatkach dochodowych dotyczące zwiększania przychodów lub wyłączania z kosztów uzyskania przychodów oraz przepisy ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p., dotyczące odpowiedzialności solidarnej w VAT.

Zgodnie z tymi przepisami, gdy zapłata:

1)

dotyczy potwierdzonego fakturą nabycia towarów lub usług od podatnika VAT czynnego, nabywca towarów i usług nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tej zapłaty w tej części, w jakiej została ona dokonana na rachunek inny niż wskazany na wykazie (art. 15d ust. 1 pkt 1 i 2ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p.), a ponadto odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usług za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?