Sarapata Klaudia, Zapis windykacyjny w praktyce notarialnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zapis windykacyjny w praktyce notarialnej

Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 23 października 2011 r. wprowadzono do polskiego systemu prawa spadkowego zapis windykacyjny. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie i analiza tej nowej instytucji prawnej, omówienie katalogu przedmiotów zapisu windykacyjnego oraz problematyki stosowania art. 961 k.c. Uwagi końcowe zostały poświęcone regulacji poświadczenia nabycia zapisu windykacyjnego przez notariusza.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX