Zapewnienie wyborcom wglądu do kopii protokołu głosowania w obwodzie - OpenLEX

Rakowska-Trela Anna, Zapewnienie wyborcom wglądu do kopii protokołu głosowania w obwodzie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Zapewnienie wyborcom wglądu do kopii protokołu głosowania w obwodzie

W realizacji celu zapewnienia przejrzystości i szerszej społecznej kontroli nad procesem wyborczym ustawodawca przyznał wyborcom prawo wglądu do kopii protokołu głosowania w obwodzie, nakładając tym samym na wójta obowiązek udostępnienia tej kopii wyborcom przez okres 30 dni od jej przekazania przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX