Zapewnienie obsługi urzędnikom wyborczym przez samorządy - OpenLEX

Rakowska-Trela Anna, Zapewnienie obsługi urzędnikom wyborczym przez samorządy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Zapewnienie obsługi urzędnikom wyborczym przez samorządy

1.Wstęp

Ustawa z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych zmieniła ustawę z 5.01.2011 r. – Kodeks wyborczy – dalej k.w. – i ustanowiła nową kategorię urzędników – urzędników wyborczych. Urzędnicy wyborczy działają w każdej gminie i są powoływani przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Tworzą oni Korpus Urzędników Wyborczych (art. 191ak.w.). Warto wskazać, że Kodeks wyborczy w wersji obowiązującej przed wejściem w życie styczniowej nowelizacji także przewidywał funkcjonowanie urzędników zwanych wyborczymi. Zdecydowanie różne było jednak ich umocowanie – byli to pełnomocnicy do spraw wyborów, powoływani przez marszałka województwa, starostę lub wójta. W piśmiennictwie zwracano uwagę, że „pełnomocnik przyczynia się niewątpliwie do usprawnienia wykonywania zadań wyborczych ciążących na organach samorządu terytorialnego. Zajmuje się koordynacją poczynań pracowników samorządowych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX