Sekita Jarosław, Zaostrzenie reguł pobierania podatku u źródła

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Zaostrzenie reguł pobierania podatku u źródła

Ustawa z dnia 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193) wprowadziła zmiany w zakresie rozliczania podatku u źródła oraz odpowiedzialności płatnika za niepobrany (niepobrany w pełnej wysokości) podatek. Artykuł przedstawia zmiany na gruncie CIT. Analogiczne regulacje zostały wprowadzone również w PIT (w zakresie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, definicji rzeczywistego właściciela oraz zasad stosowania umów międzynarodowych w celu obniżenia podatku).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX