Zaostrzenie konsekwencji karnych popełnienia przestępstw korupcyjnych - OpenLEX

Mierzwińska-Lorencka Joanna, Zaostrzenie konsekwencji karnych popełnienia przestępstw korupcyjnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zaostrzenie konsekwencji karnych popełnienia przestępstw korupcyjnych

Komentarz opisuje zmiany w zakresie zaostrzenia konsekwencji karnych przestępstw korupcyjnych, jakie zostaną wprowadzone po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm w dniu 14 października 2021 r. Nowelizacja obejmuje zmiany przepisów dziesięciu różnych aktów prawnych, w tym m.in. modyfikację przepisów kodeksu karnego w zakresie rozszerzenia przesłanek orzekania środków karnych oraz zmian w odniesieniu do przepisów o wykonywaniu mandatu posła i senatora, finansowaniu partii politycznych, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, a także przepisów ustawy o partiach politycznych i ustawy finansach publicznych. Zmiany w ustawach podyktowane są ograniczeniem zjawiska korupcji oraz zwiększeniem jawności w życiu publicznym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX