Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zamówienia publiczne z zakresu gospodarki odpadami po zmianach 2019

Sprzężenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi z instrumentarium zamówień publicznych skutkuje tym, że zmiany wprowadzane w 2019 r. w ustawie z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.c.p.g. – wpływają na proces nabywania i realizowania usług odbioru lub odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację