Andała-Sępkowska Justyna, Zamówienia publiczne w oświacie na gruncie nowego PZP

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zamówienia publiczne w oświacie na gruncie nowego PZP

Szkoły, przedszkola i publiczne placówki oświatowe to podmioty działające w ramach systemu oświaty, które w pewnych sytuacjach zobowiązane są do stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych - dalej p.z.p. Niniejszy komentarz przybliży dyrektorom publicznych placówek oświatowych, jak również wszelkim osobom zaangażowanym w proces przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, nowe regulacje i zasady obowiązujące w zamówieniach publicznych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX