Zamówienia publiczne w dobie koronawirusa - OpenLEX

Sieradzka Małgorzata, Zamówienia publiczne w dobie koronawirusa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zamówienia publiczne w dobie koronawirusa

Tytuł aktu prawnego

Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19

Podmioty, których dotyczy akt prawny

podmioty zobowiązane do stosowania przepisów prawa zamówień publicznych w państwach członkowskich UE, w szczególności organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki budżetowe zainteresowane zakupem środków ochrony indywidualnej, takich jak maski i rękawice ochronne, wyroby medyczne (m.in. respiratory oraz inne środki medyczne), a także usług służących zapewnieniu funkcjonowania infrastruktury szpitalnej i informatycznej.

Opis aktu prawnego

W Wytycznych Komisja wyjaśniła, jakie możliwości są dostępne w oparciu o unijne ramy dotyczące zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, aby stawić czoła kryzysowi. Komisja zarekomendowała zamawiającym przyspieszenie przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poprzez:

skorzystanie z możliwości znacznego skrócenia terminów w procedurze otwartej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX