Zamówienia na usługi społeczne - OpenLEX

Falkowska Magdalena, Zamówienia na usługi społeczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Zamówienia na usługi społeczne

W komentarzu omówiono usługi społeczne, wprowadzone do polskiego prawa zamówień publicznych w drodze nowelizacji, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. Zrezygnowano zupełnie z dotychczasowego podziału usług na priorytetowe i niepriorytetowe, wprowadzając nową kategorię usług społecznych, które ze względu na swój charakter mają nadal ograniczony wymiar transgraniczny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX