Zamówienia na usługi ochrony osób i mienia - OpenLEX

Andała-Sępkowska Justyna, Zamówienia na usługi ochrony osób i mienia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor:

Zamówienia na usługi ochrony osób i mienia

Komentarz przedstawia problemy i istotne zagadnienia w odniesieniu do prowadzenia procedury zamawiania usług ochrony osób i mienia. Są to usługi stanowiące duży fragment rynku zamówień publicznych. Ich znaczenie wiąże się również z celem, dla jakiego są zamawiane, czyli ochroną osób i mienia. Ponadto, wykonywanie tych usług ma doniosłą rangę jako usług koncesjonowanych, których nie można prowadzić nie posiadając odpowiednich uprawnień.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX