Sikorski Sebastian, Założenia reformy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w 2022 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Założenia reformy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w 2022 r.

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia w 2022 r. zostały wprowadzone zasadnicze zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), które można usystematyzować w obrębie trzech najistotniejszych zagadnień: zwiększonej liczby badań diagnostycznych, profilaktyki oraz opieki koordynowanej. Wdrażanie zmian realizowane jest dwuetapowo. W pierwszym etapie wprowadzono je z dniem 1.07.2022 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX