Marciniak Jarosław, Zalety i wady outsourcingu dla pracownika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zalety i wady outsourcingu dla pracownika

Komentarz szczegółowo omawia pojęcie outsourcingu oraz jego zalety i wady, jakie mogą wynikać dla pracownika, przedstawia różne formy zatrudnienia, mieszczące się w ramach outsourcingu. Tekst koncentruje się na ukazaniu cech pozytywnych i negatywnych outsourcingu, formy i treści uregulowań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX