Urban-Theocharakis Małgorzata, Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego jako forma oddziaływania na działalność banków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego jako forma oddziaływania na działalność banków

Nadzór na gruncie prawa administracyjnego najczęściej definiowany jest jako uprawnienie kontrolne w stosunku do podmiotów nadzorowanych wraz z możliwością podjęcia wobec nich środków o charakterze władczym . Tak też kształtują się uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w stosunku do banków. Organ ten jest jedynym podmiotem uprawnionym do stosowania w stosunku do banków różnorodnych kompetencji władczych określanych mianem środków nadzoru bankowego, w tym zaleceń nadzorczych. W niniejszym komentarzu autorka opisała ten rodzaj środków nadzoru bankowego, omówiła jego cechy charakterystyczne i charakter prawny

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX