Załączniki do uchwał związanych z planowaniem przestrzennym - OpenLEX

Nowak Maciej Jacek, Załączniki do uchwał związanych z planowaniem przestrzennym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Załączniki do uchwał związanych z planowaniem przestrzennym

Celem komentarza jest określenie roli załączników graficznych w wybranych uchwałach związanych z planowaniem przestrzennym. Wskazano w nim rolę załącznika w postaci części graficznej zarówno w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jak i nowych aktach – uchwale reklamowej oraz uchwale wyznaczającej obszar rewitalizacji. W ramach komentarza przeanalizowano również możliwości związane z podważeniem konkretnych aktów z uwagi na błędy dotyczące określenia treści załącznika graficznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX