Kwiatkowska Monika, Zakres, zasady i tryb kontroli aptek przez NFZ

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 19 kwietnia 2023 r.
Autor:

Zakres, zasady i tryb kontroli aptek przez NFZ

Reforma zasad refundacji leków wprowadziła dużo zmian w zakresie funkcjonowania aptek. Zmiany w sposobie wypisywania recept i ich realizacji stworzyły wiele praktycznych problemów dla podmiotów działających na rynku usług medycznych i rynku farmaceutycznym, wśród nich najistotniejszym jest zagrożenie karami nakładanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w razie stwierdzenia uchybień w zakresie realizacji recept na leki refundowane. Poniższy komentarz omawia najnowsze zasady prowadzenia przez NFZ kontroli w aptekach oraz wskazuje na najczęściej wykrywane w toku kontroli uchybienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX