Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 8 października 2016 r.
Autor:

Zakres uprawnień banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy

Jednym ze szczególnych środków ochrony praw nabywcy jest rachunek powierniczy, który – w zależności od woli dewelopera – może mieć charakter zamknięty lub otwarty. Istotą zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego jest wypłata deweloperowi wpłacanych przez nabywców środków finansowych jednorazowo, po przeniesieniu na nabywców prawa własności lokalu lub domu jednorodzinnego. Wypłata dokonywana jest na podstawie aktu notarialnego. Z kolei w przypadku otwartego rachunku powierniczego, wypłata zgromadzonych na nim środków finansowych następuje po zakończeniu poszczególnych etapów robót określonych w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego. Pojawia się więc problem, kto i według jakich kryteriów miałby dokonywać oceny zasadności wypłaty środków finansowych deweloperowi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?