Strzelec Dariusz, Zakres stosowania sankcyjnej stawki 20% w PCC

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zakres stosowania sankcyjnej stawki 20% w PCC

Na skutek nowelizacji ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych do art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dodano ust. 5 w którym przewidziano sankcyjną 20% stawkę podatku w odniesieniu do umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego oraz ustanowienia użytkowania nieprawidłowego we wskazanych w tymże przepisie sytuacjach. Na gruncie tych unormowań powstaje szereg wątpliwości praktycznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX