Kwiatkowska Monika, Zakres samodzielności i odpowiedzialności lekarza rezydenta

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 kwietnia 2017 r.
Autor:

Zakres samodzielności i odpowiedzialności lekarza rezydenta

Status prawny lekarza rezydenta, zakres czynności, które może on samodzielnie podejmować wobec pacjentów, a co za tym idzie – zakres jego ewentualnej odpowiedzialności prawnej są przedmiotem wielu sprzecznych opinii. Niniejszy komentarz służy uporządkowaniu przedmiotowych kwestii ze szczególnym uwzględnieniem odmiennego zakresu odpowiedzialności lekarza rezydenta w przypadku wykonywania czynności medycznych samodzielnie i pod nadzorem, a także w ramach stosunku pracy oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access