Małysa-Sulińska Katarzyna, Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowywanego przed wydaniem pozwolenia na budowę inwestycji, dla której obowiązek sporządzenia raportu jest obligatoryjny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 listopada 2008 r.
Autor:

Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowywanego przed wydaniem pozwolenia na budowę inwestycji, dla której obowiązek sporządzenia raportu jest obligatoryjny

Sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do niektórych inwestycji, o których będzie mowa w komentarzu, jest obligatoryjne. W takich przypadkach wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia musi zostać poprzedzone opracowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Niniejsze opracowanie mówi o tego typu sytuacjach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX