Zakres pytania prejudycjalnego - OpenLEX

Zalasiński Adam, Zakres pytania prejudycjalnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zakres pytania prejudycjalnego

Komentarz poświęcony jest zakresowi pytań prejudycjalnych, które mogą być kierowane do Trybunału Sprawiedliwości przez sądy krajowe państw członkowskich Unii Europejskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX