Makowski Michał, Zakres przedmiotowy instytucji zwrócenia uwagi na podstawie art. 139 ustawy Prawo o Prokuraturze - część I

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zakres przedmiotowy instytucji zwrócenia uwagi na podstawie art. 139 ustawy Prawo o Prokuraturze - część I

Celem niniejszego komentarza praktycznego jest przedstawienie instytucji zwrócenie uwagi za istotne uchybienie w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano cel instytucji uwagi jakim jest przeciwdziałanie przewlekłości postępowania przygotowawczego. W celu określenia ram czasowych zastosowania instytucji uwagi dokonano analizy pojęcia postępowania przygotowawczego akcentując odrębność tej fazy postępowania karnego od postępowania sprawdzającego. Przedstawiono pozytywne kryteria wyznaczające standard sprawnego postępowania przygotowawczego, a także kryteria negatywne wskazujące na naruszenie wymogu sprawności postępowania przygotowawczego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX