Zakres podmiotowy zastosowania ustawy o cyberbezpieczeństwie w sektorze ochrony zdrowia - OpenLEX

Zimna Tamara, Zakres podmiotowy zastosowania ustawy o cyberbezpieczeństwie w sektorze ochrony zdrowia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Zakres podmiotowy zastosowania ustawy o cyberbezpieczeństwie w sektorze ochrony zdrowia

Cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia

Postępująca informatyzacja różnych sfer życia społecznego i gospodarczego powoduje, że coraz częściej jakość, ciągłość i niezawodność świadczenia usług w sektorze ochrony zdrowia są uzależnione od bezpieczeństwa funkcjonowania systemów teleinformatycznych. Niestety możliwości, jakie oferują nowoczesne technologie cyfrowe, wykorzystywane są też w celu stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji, przerywania ciągłości działania wybranych usług (czy to w celu chuligańskim, czy też osłabienia pozycji konkurencyjnej danego podmiotu), popełniania przestępstw z wykorzystaniem Internetu czy prowadzenia działań o charakterze terrorystycznym . Duża skala zagrożenia, jakie wiąże się z rozwojem Internetu (np. incydenty w postaci wyłudzenia wrażliwych danych, kradzieże finansowe i cudzej tożsamości, ataki złośliwego oprogramowania, włamania do aplikacji z zakresu telemedycyny i wycieki informacji ), wymagała kompleksowego podejścia do zagadnień cyberbezpieczeństwa w państwach członkowskich Unii...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?