Zakres podmiotowy i przedmiotowy rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców - OpenLEX

Makowski Kamil, Trzcińska Diana, Zakres podmiotowy i przedmiotowy rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autorzy:

Zakres podmiotowy i przedmiotowy rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców

1.Wstęp

Podstawową kwestią przy ustalaniu kształtu każdego rejestru publicznego jest regulacja pozwalająca na określenie podmiotów, których będą dotyczyć informacje gromadzone w obrębie tychże rejestrów. W zależności od tego, co stanowi przedmiot danego rejestru oraz jaką pełni funkcję, możliwe jest określenie podmiotów objętych zakresem jego działania. Nie oznacza to jednak, że zakres podmiotowy rejestru ustalany jest pośrednio w drodze zastosowania reguł wnioskowania, wręcz przeciwnie – ustawodawca, instytucjonalizując działanie określonego rejestru publicznego bezpośrednio w przepisach ustawy, wskazuje podmioty, które podlegają ujawnieniu w jego ramach. Nie jest przy tym istotne, jaką metodą posłuży się on przy określaniu grupy docelowej, ale wymóg kompleksowości regulacji prawnej oznacza konieczność zawarcia w jej obrębie przepisów pozwalających na ustalenie zakresu podmiotowego danego rejestru. Dopuszczalna zatem wydaje się każda forma określenia tego zakresu podmiotowego, przy czym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX