Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zakres niezbędnych danych pobieranych w kontekście prawidłowej identyfikacji beneficjenta rzeczywistego

1.Wstęp

Zgodnie z wymogami ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – dalej u.p.p.p. – bank, jako instytucja obowiązana, stosuje wobec swoich Klientów środki bezpieczeństwa finansowego. Jednym z takich środków jest identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu weryfikacji jego tożsamości. Niniejsze opracowanie ma na celu ustosunkowanie się do niezwykle „palącego” w praktyce sformułowania zawartego w art. 36 ust. 2 u.p.p.p.: „w przypadku posiadania informacji przez instytucję obowiązaną” i w konsekwencji określenia niezbędnych danych pobieranych w kontekście prawidłowej identyfikacja beneficjenta rzeczywistego. W publikacji zostanie wyjaśnione, czy bank może poprzestać tylko na pobraniu podstawowych danych, czy jednak musi postarać się o ich pełny zakres. Komentarz będzie dotykać tego zagadnienia również w kontekście ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, dalej o.p.

2.Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego pobierane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Analizę danych wymaganych w celu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?