Sługocka Martyna, Zakres kontroli samorządów nad zagospodarowaniem przestrzennym - czy będą miały faktyczny wpływ na zbudowę po nowelizacji specustawy mieszkaniowej?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zakres kontroli samorządów nad zagospodarowaniem przestrzennym - czy będą miały faktyczny wpływ na zbudowę po nowelizacji specustawy mieszkaniowej?

W dniu 15 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja tzw. specustawy mieszkaniowej. Zmianą zostały objęte standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych, które były wykorzystywane przez samorządy do blokowania inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. W komentarzu omówiono zakres zmian w obowiązujących przepisach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kompetencje jednostek samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX