Zakres kontroli działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonej przez podmiot tworzący - OpenLEX

Łokaj Maciej, Zakres kontroli działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonej przez podmiot tworzący

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zakres kontroli działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonej przez podmiot tworzący

Celem niniejszego komentarza jest zaprezentowanie czytelnikom zagadnienia zakresu przedmiotowego kontroli działalności SP ZOZ-ów prowadzonej przez ich podmioty tworzące. Założeniem było jak najbardziej praktyczne przedstawienie powyższego tematu, zarówno z punktu widzenia publicznej placówki medycznej i jej kierownika, jak i podmiotu tworzącego. Z tego też względu znaczącą część opracowania stanowią przykłady zaczerpnięte z praktyki. Autor pomija szczegółowe omówienie proceduralnej strony kontroli, przeprowadzanej przez podmioty tworzące. Ogranicza się on również jedynie do wyraźnego wskazania podstaw prawnych kontroli, a w dalszej kolejności poświęca nieco uwagi samemu jej zakresowi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX