Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zakres definicyjny w ustawie o kredycie konsumenckim

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 23.04.2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG definiuje pojęcia, które mają na celu pomóc w dokonaniu właściwej interpretacji tego aktu unijnego. Również ustawodawca krajowy, transponując przepisy unijnej dyrektywy do polskiego porządku prawnego, zdecydował się na wyodrębnienie tzw. słownika ustawowego, który przez ostatnie lata ewoluował nie tylko na drodze zmian legislacyjnych, ale także w wyniku praktyki i stanowisk organów nadzorczych oraz orzecznictwa. Niniejszy komentarz dokonuje przybliżenia i wyjaśnienia pojęć, którymi ustawa się posługuje.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?