Zakłócanie czynności kontrolnych inspektora pracy - OpenLEX

Kryczka Sebastian, Zakłócanie czynności kontrolnych inspektora pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zakłócanie czynności kontrolnych inspektora pracy

Postępowanie kontrolne mające na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również przepisów z zakresu legalności zatrudnienia winno przebiegać w sposób niezakłócony. Mimo tego, iż ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy gwarantuje inspektorom pracy szereg uprawnień i przywilejów umożliwiających przynajmniej teoretycznie sprawne przeprowadzenie kontroli, w praktyce część podmiotów kontrolowanych utrudnia ten proces, co nierzadko wyczerpuje ustawowe znamiona przestępstwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX