Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości podmiotu leczniczego - OpenLEX

Kludacz Magdalena, Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości podmiotu leczniczego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 lipca 2022 r.
Autor:

Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości podmiotu leczniczego

Właściwe funkcjonowanie systemu rachunkowości podmiotu leczniczego wymaga opracowania określonej polityki rachunkowości, czyli zbioru zasad i koncepcji działania, które przedstawiają wybrane przez podmiot do stosowania rozwiązania dopuszczone przepisami ustawy o rachunkowości, na przykład metody amortyzacji środków trwałych czy metody wyceny zasobów. Niniejszy komentarz przedstawia najważniejsze zagadnienia z jakimi można spotkać się stosując plan kont w podmioty lecznicze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX