Sender Magdalena, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej

Obowiązek tworzenia w szkołach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynika z art. 53 Karty Nauczyciela. Przepisy Karty Nauczyciela zawierają szczególne regulacje dotyczące funduszu socjalnego tworzonego w szkołach, w szczególności regulują one sprawy związane z dokonywaniem odpisów na fundusz dla nauczycieli i byłych nauczycieli – emerytów i rencistów, z wypłacaniem nauczycielom świadczenia urlopowego, zasady korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez nauczycieli będących emerytami lub rencistami w przypadku likwidacji szkoły. W powyższym zakresie Karta Nauczyciela ustala inne, bardziej szczegółowe zasady niż wynikające z unormowań ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Komentarz omawia wszystkie zasady tworzenia i działania zfśs w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy