Bochenek Michał, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w JOPS - ujęcie praktyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w JOPS - ujęcie praktyczne

Niniejsze opracowanie przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS) w ujęciu praktycznym, tzn. z uwzględnieniem przykładów, odesłań do orzecznictwa sądowego lub wzoru wniosku. Komentarz praktyczny wskazuje m.in. na zasady przyznawania i rodzaje świadczeń z ZFŚS, krąg osób uprawnionych do przedmiotowych świadczeń. Komentarz może być zatem cenną pomocą dla kierowników (dyrektorów) i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które funkcjonują w każdej gminie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX