Zakładanie praktyk zawodowych przez fizjoterapeutów - OpenLEX

Paszkowska Małgorzata, Zakładanie praktyk zawodowych przez fizjoterapeutów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Zakładanie praktyk zawodowych przez fizjoterapeutów

Fizjoterapeuta może wykonywać swój zawód w ramach podmiotu leczniczego, a także – co jest nowością – w ramach praktyki zawodowej, tak samo jak lekarz czy pielęgniarka. Praktyka fizjoterapeutyczna może być indywidualna lub grupowa. Działalność taka może zostać rozpoczęta po spełnieniu wymogów określonych ustawowo. Przedmiotem niniejszej analizy jest przedstawienie rodzajów praktyk zawodowych, jakie może prowadzić fizjoterapeuta, oraz wymogów niezbędnych do zakładania praktyki zawodowej przez fizjoterapeutę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX