Zakład pracy chronionej oraz zakład aktywności zawodowej - płatnik zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Zakład pracy chronionej oraz zakład aktywności zawodowej - płatnik zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zakład pracy chronionej oraz zakład aktywności zawodowej - płatnik zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników

Zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej dotyczy wiele szczególnych rozwiązań prawnych, także w sferze podatkowej. Choć zakres przywilejów tych podmiotów systematycznie się zmniejsza, nadal przysługuje im wiele uprawnień. Dotyczą one m.in. ulg płatniczych dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnoprawne oraz sposobu postępowania z pobranymi zaliczkami na podatek dochodowy od ich wynagrodzeń. Niniejszy komentarz - poza wskazanymi zagadnieniami - prezentuje też pojęcie zakładów pracy chronionej i aktywności zawodowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?