Zakazy łączenia stanowisk przez wójtów oraz członków zarządu powiatu i województwa - OpenLEX

Lewandowski Tomasz, Zakazy łączenia stanowisk przez wójtów oraz członków zarządu powiatu i województwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autor:

Zakazy łączenia stanowisk przez wójtów oraz członków zarządu powiatu i województwa

Komentarz praktyczny stanowi omówienie zakazu łączenia stanowisk przez wójta oraz jego zastępców, członków zarządu powiatu oraz członków zarządu województwa z członkostwem w organie innej jednostki samorządowej, z mandatem posła i senatora, z zatrudnieniem w administracji rządowej, z pełnieniem funkcji wojewody. W omawianym zakazie najważniejsze jest określenie powodu jego wprowadzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX