Zakaz wykonywania zawodu lekarza w orzecznictwie sądów - OpenLEX

Tymiński Radosław, Zakaz wykonywania zawodu lekarza w orzecznictwie sądów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zakaz wykonywania zawodu lekarza w orzecznictwie sądów

1.Zakaz wykonywania zawodu jako środek karny

Zakaz wykonywania zawodu to środek karny uregulowany w art. 39 pkt 2 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks karny – dalej k.k. Przywołany przepis statuuje trzy rodzaje zakazów: „zakaz zajmowania określonego stanowiska”, „zakaz wykonywania określonego zawodu” oraz „zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej” (w kontekście leczenia warto wspomnieć, że w art. 39 pkt 2a k.k. przewidziano jeszcze „zakaz prowadzenia działalności związanej z leczeniem małoletnich”). Przesłanki orzekania zakazu wykonywania zawodu określono w art. 41 § 1 k.k., zgodnie z którym: „Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem”. Jak wynika z lektury tego przepisu, zakaz wykonywania określonego zawodu jest środkiem karnym o charakterze fakultatywnym (verba legis: „sąd...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX