Kwiatkowska Monika, Zakaz reklamy aptek - przegląd orzecznictwa i decyzji WIF w latach 2021-2022

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zakaz reklamy aptek - przegląd orzecznictwa i decyzji WIF w latach 2021-2022

Wstęp

W przepisach ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne – dalej pr. farm. – nie zawarto legalnej definicji reklamy aptek i punktów aptecznych ani ich działalności. Zatem kluczowe znaczenie w interpretacji art. 94a ust. 1 pr. farm. ma orzecznictwo sądowe w tym zakresie. Powyższy przepis wprowadził bowiem zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Z zakazu tego wyłączona została informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.

W orzecznictwie sądów administracyjnych niezmiennie przyjmuje się, że ustawodawca potraktował szeroko zawarte w art. 94a ust. 1 pr. farm. pojęcie reklamy aptek, co wynika m.in. z konieczności zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, a w szczególności ograniczenia nadmiernego i nieuzasadnionego korzystania z produktów leczniczych. W motywie 2 dyrektywy2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.11.2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi wskazano, że ochrona...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX