Jagiełło-Jaroszewska Edyta, Kosakowska-Tomczyk Marta, Zakaz konkurencji - możliwość wypowiedzenia umowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autorzy:

Zakaz konkurencji - możliwość wypowiedzenia umowy

Tarcza 4.0. wprowadza istotne dla funkcjonowania biznesu rozwiązanie związane z zakazem konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Pozwala wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji z zachowaniem terminu 7 dni.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access