Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy - OpenLEX

Florek Ludwik, Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy

Ogólna charakterystyka zakazu dyskryminacji jako jednej z podstawowych zasad prawa pracy oraz omówienie szczegółowych przypadków, w których zakaz ten może mieć zastosowanie. W komentarzu wskazano, że zakaz ten rozciąga się na całą sferę stosunków pracy. Dotyczy on nie tylko obustronnych relacji pracodawca - pracownik, ale również np. związków zawodowych. Zasygnalizowano także międzynarodowy charakter tej problematyki. Do artykułu dołączono wybór orzecznictwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX