Mikołajczak Michał, Zajęcie rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zajęcie rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej

Komentarz omawia praktyczne zagadnienia związane z realizacją zajęcia z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, w tym dotyczące poprawnego sposobu przeliczenia przez bank zajętej kwoty na złote, określenia zakresu zajęcia rachunku walutowego czy wysokości kwoty wolnej od zajęcia. Komentarz opatrzony jest przykładami zaczerpniętymi z praktyki bankowej pozwalającymi na lepsze zrozumienie omawianych zagadnień.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX