Czub-Kiełczewska Sylwia, Zagrożenie koronawirusem a prawo do prywatności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zagrożenie koronawirusem a prawo do prywatności

W związku z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem w Polsce i na świecie jest podejmowanych szereg działań, mających ograniczyć rozprzestrzenianie się powodowanej przez wirus choroby. Niektóre z tych działań są podejmowane przez organy państwowe, inne przez podmioty prywatne, np. pracodawców. Czasami są to działania ingerujące w prywatność, wobec tego pojawia się pytanie, czy jest to legalne w dobie silnej ochrony prywatności wyznaczanej przez przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX