Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zagrożenie epidemiczne a obowiązki zarządów i zarządców wspólnot mieszkaniowych

Pierwszy kwartał każdego roku to gorący okres dla branży nieruchomości. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub zarządca są zobowiązani zwołać zebranie członków wspólnoty do 31 marca. Co faktycznie oznacza "zwoływanie"? I jak zorganizować to wydarzenie w stanie epidemii, który wyłącza możliwość gromadzenia się osób? Komentarz uwzględnia kwestie związane z zaistniałą obecnie sytuacją i zagrożeniem epidemicznym związanym z wirusem SARS-CoV-2.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?