Wroński Jerzy, Zagrożenia wypadkowe przy pracach transportowych i składowaniu drewna

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 kwietnia 2017 r.
Autor:

Zagrożenia wypadkowe przy pracach transportowych i składowaniu drewna

Przetwórstwo drewna jest branżą o dużym ryzyku zawodowym, spowodowanym kontaktem z niebezpiecznymi urządzeniami i maszynami (obrabiarkami do drewna), koniecznością stosowania niebezpiecznych narzędzi ręcznych i ostrych przedmiotów oraz trudnymi warunkami pracy (zapylenie, hałas, wibracja, mikroklimat), dlatego też bezpieczeństwo pracy należy tu zapewnić bezwzględnie wykorzystując wszelkie dostępne środki techniczne, organizacyjne i prawne. W komentarzu poruszono problematykę wypadków przy pracach transportowych i składowaniu drewna.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX